4,22 €
Uvedená cena je platná k 25.02.2024

Vysoko účinný prostriedok, ktorý odstraňuje vzniknutú hrdzu najmä zo zliatin železa a čiastočne pasivuje kovové povrchy.Môže sa použiť súčasne ako odhrdzovací a čistiaci prostriedok.Doba pôsobenia prípravku vždy závisí od intenzity zhrdzavenia a vonkajšej teploty.Na ošetrený plochy sa môže náterová hmota nanášať po cca 6 hodinách.Použitie prípravku: - odhrdzovanie skorodovaných povrchov- čistenie slabo

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Vysoko účinný prostriedok, ktorý odstraňuje vzniknutú hrdzu najmä zo zliatin železa a čiastočne pasivuje kovové povrchy.Môže sa použiť súčasne ako odhrdzovací a čistiaci prostriedok.Doba pôsobenia prípravku vždy závisí od intenzity zhrdzavenia a vonkajšej teploty.Na ošetrený plochy sa môže náterová hmota nanášať po cca 6 hodinách.Použitie prípravku: - odhrdzovanie skorodovaných povrchov- čistenie slabo zhrdzavených povrchov presných súčiastok- čistenie a leštenie medených povrchov- čistenie a leštenie chromovaných dielovIdentifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Skin Irrit. 2 H315Eye Irrit. 2 H319Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliareP301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.

Riedidlá a rozpúšťadlá

Riedidlá a rozpúšťadlá patria do podkategórie Zásuvky, a sú nevyhnutnou súčasťou moderných domácností, kancelárií a priemyselných priestorov. Na našej webovej stránke ponúkame široký výber riedidiel a rozpúšťadiel, ktoré uspokoja potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov. Naše riedidlá a rozpúšťadlá sú navrhnuté s dôrazom na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Používame len najkvalitnejšie materiály, čo zaručuje ich dlhú životnosť a spoľahlivosť. Naša ponuka zahŕňa rôzne typy a veľkosti zásuviek, čo zabezpečuje, že sa nájde riešenie pre každý interiér a potreby. V našom zozname sa nachádzajú inteligentné riedidlá, ktoré umožňujú ďalekosiahle ovládanie elektrických spotrebičov pomocou aplikácie na smartfóne. To znamená, že môžete svoje zariadenia ovládať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem toho, ponúkame aj riedidlá s USB portmi, čo umožňuje pohodlné a rýchle nabíjanie mobilných zariadení. Naša stránka obsahuje detailné informácie o každom produkcie, vrátane technických špecifikácií a obrázkov. To vám pomôže vybrať si ten správny produkt pre vaše individuálne potreby. Okrem toho, môžete si prečítať recenzie a hodnotenia od našich spokojných zákazníkov, čo vám poskytne dodatočnú istotu v kvalitu našich výrobkov. Ak máte otázky alebo potrebujete poradiť, naša zákaznícka podpora je tu, aby vám pomohla. Naši odborníci vám radi poskytnú informácie a odporučia najlepšie riešenie pre vašu konkrétnu situáciu. Naša webová stránka je prehľadná a jednoduchá na používanie. Vďaka prehľadnému rozvrhnutiu a jednoduchému vyhľadávaniu nájdete to, čo potrebujete rýchlo a ľahko. Nakupovanie u nás je bezpečné, pretože používame vysoké štandardy zabezpečenia vašich údajov. Ak hľadáte spoľahlivé a kvalitné riedidlá a rozpúšťadlá, ste na správnom mieste. Navštívte našu webovú stránku a objavte tú najširšiu ponuku v najvyššej kvalite. Nechajte nám starosti s vašimi elektrickými zariadeniami a užite si výhody spoľahlivosti, pohodlia a štýlu, ktoré naše riedidlá a rozpúšťadlá ponúkajú.

Koľko stojí NOVOCHEMA - Odhrdzovač EXTRA 1 kg?
Momentálne je tovar v akcii za cenu 4,22 €
V akej kategórii mám produkt hľadať v eshope?
Produkt je zaradený v kategóriách Stavebniny > Farby a laky > Riedidlá a rozpúšťadlá

COLORLAK Riedidlo U-6002 2 l COLORLAK Riedidlo U-6002 2 l

RIEDIDLO U 6002 je riedidlo do uretánových náterových hmôt. Pouzitie: • na riedenie polyuretánových náterových hmôt akryluretanových (PURCOL, AXAPUR...), ktoré majú toto riedidlo predpísané.

CHEMOLAK U 6051 - riedidlo do polyuretánových náterových látok 0,4 L CHEMOLAK U 6051 - riedidlo do polyuretánových náterových látok 0,4 L

Riedidlo určené na riedenie polyuretánových dvojzložkových náterových látok CHEMOPUR napr. U 1051, U 2081, U 2061, U 2098, prípadne ďalších polyuretánových náterov. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Akútna toxicita (inhalačná), kategória

CHEMOLAK ODMASŤOVAČ - Technický benzín 0,8 L CHEMOLAK ODMASŤOVAČ - Technický benzín 0,8 L

Technický benzín (odmasťovač) slúži na odmastenie najmä kovových povrchov a na umývanie znečisteného pracovného náradia.Nesmie byť použitý na riedenie náterových látok.Rozpúšťa gumu, kaučuk, syntetické látky a farbivá.Usne nabobtáva.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický

CHEMOLAK ODMASŤOVAČ - Technický benzín 4,5 L CHEMOLAK ODMASŤOVAČ - Technický benzín 4,5 L

Technický benzín (odmasťovač) slúži na odmastenie najmä kovových povrchov a na umývanie znečisteného pracovného náradia.Nesmie byť použitý na riedenie náterových látok.Rozpúšťa gumu, kaučuk, syntetické látky a farbivá.Usne nabobtáva.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický

Tužidlo do tmelu 8 g Tužidlo do tmelu 8 g

Tužidlo Presto je 50% BP pasta. Pre všetky druhy polyesterových tmelov.

CHEMOLAK C 6000 Nitrocelulózové riedidlo - acetónové 3,4 L CHEMOLAK C 6000 Nitrocelulózové riedidlo - acetónové 3,4 L

Riedidlo určené pre riedenie nitrocelulózových (acetónových) náterových látok, ak nie je predpísané iné riedidlo.Riedidlo sa zároveň používa aj na čistenie náradia alebo na odmastenie povrchov. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Dráždivosť

COLOR COMPANY - Odhrdzovač 1 kg COLOR COMPANY - Odhrdzovač 1 kg

Odhrdzovač je kvapalina čírej farby, ktorá slúži na odstraňovanie hrdze z kovových podkladov.Zároveň je možné ho použiť aj ako odmasťovač. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Corr. 1, H314Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddieli 16.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky

BARVY A LAKY TELURIA TELHARD POX - tužidlo do epoxidových náterov TELPOX 3,4 kg BARVY A LAKY TELURIA TELHARD POX - tužidlo do epoxidových náterov TELPOX 3,4 kg

TELHARD POX je prípravok určený pre vytvrdzovanie epoxidových náterových hmôt rady TELPOX.  Pripravuje sa len toľko náterovej hmoty, ktorú je možné spracovať do 8 hodín. 

BARVY A LAKY TELURIA TELHARD PUR - tužidlo do polyuretánových náterov TELPUR 0,2 kg BARVY A LAKY TELURIA TELHARD PUR - tužidlo do polyuretánových náterov TELPUR 0,2 kg

Tužidlo výhradne určené pre vytvrdzovanie polyuretánových hmôt TELPUR. Pripravuje sa len také natužené množstvo zmesi, ktoré stačí spracovať behom životnosti zmesi. 

ELASTIK - Benzínový čistič technický 9 l ELASTIK - Benzínový čistič technický 9 l

Technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku, ale aj ako riedidlo do farieb a lakov. Vhodný aj na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok pri pogumovaní.

HB BODY H752 - Tužidlo pre akrylátové vyrovnávacie hmoty 1 L HB BODY H752 - Tužidlo pre akrylátové vyrovnávacie hmoty 1 L

Tužidlo vhodné k tuženiu akrylátových základov (BODY 2:1, 3:1, 4:1, 5:1), akrylátových farieb a akrylátových lakov. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo

HB BODY 960 ACTIVATOR - Tužidlo pre reaktívnu farbu BODY 960 1 L HB BODY 960 ACTIVATOR - Tužidlo pre reaktívnu farbu BODY 960 1 L

Aktivátor pre použitie s farbou BODY 960 v pomere 1:1.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:propán-2-olVýstražné

Kinekus Vodné sklo 0,5l Kinekus Vodné sklo 0,5l

tekuté, objem 0,5 l

HB BODY Body 734 Hardener normal  500ml HB BODY Body 734 Hardener normal 500ml

​Štandardné izokyanátové tužidlo

HB BODY Body 718 Hardener Fast  1L HB BODY Body 718 Hardener Fast 1L

​RÝCHLE izokyanátové tužidlo pre 492 AUTO CLEAR HS SR

SVJETLOST Ekosignol riedidlo 0.5L SVJETLOST Ekosignol riedidlo 0.5L

Bezfarebné riedidlo na báze organických rozpúšťadiel.

NOVOCHEMA - Technický benzín  0,35 kg NOVOCHEMA - Technický benzín 0,35 kg

Technický benzín sa používa na hrubé odmasťovanie kovových predmetov, na čistenie textilu a na ďalšie technické účely.Zároveň môže byť použitý ako palivo do tlakových lámp.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq. 2 H225Asp. Tox. 1 H304STOT SE 3 H336Aquatic Chronic 2 H411Prvky označovaniaVýstražné

Populárne produkty

Substrat zahradnicky 20l agro
3,69 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
Forbyt, Prestieradlo, Jersey, capucino 80 x 160 cm
13,90 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
MJ9453_EAA196P Zvlhčovač s ionizátorom vzduchu do auta 12V
7,95 €
Uvedená cena je platná k 23.02.2024
Tieniaca plachta obdĺžniková HDPE 2,5 x 4,5 m Dekorhome Biela
67,10 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
DEANTE - Alpinia zlato - Umývadlová batéria BGA_Z20M
89,90 €
Uvedená cena je platná k 12.02.2024
TI - SQUARE - HR 2275Q rozety PZ, madlo/kľučka pravá
93,00 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
DK - EXPERT plus S polvložka 35 mm
141,48 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
BA - CLAUDIA - SO BB otvor pre kľúč, 72 mm, kľučka/kľučka
23,04 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
CB - NORDIC B5251 - Náhradná miska na mydlo
38,04 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
JarStol Konferenčný stolík Tadeas T23 Farebné prevedenie: A
118,00 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024