COLORLAK COLORLAK P8001 - Odšeďovač na drevo 1 L
17,60 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024
COLORLAK COLORLAK P8001 - Odšeďovač na drevo 1 L
17,60 €
Uvedená cena je platná k 22.05.2024

Vysoko účinný čistič drevených povrchov, ktorý zbavuje drevo šedi a vráti mu pôvodnú farbu. Nenarušuje drevené vlákna, odstraňuje špinu a je vhodný na všetky druhy drevín. Vhodný je predovšetkým na terasy, záhradný nábytok, fasády a iné členité plochy v exteriéri.Po očistení odporúčame aplikovať vrchný ochranný náter napr. lazúru alebo prírodný olej.Výdatnosť: - 5-15 m2/LRiedenie:- pripravený na použitiePríprava podkladuZ dreveného povrchu musia byť najskôr odstránené všetky zvyšky starých náterov, ktoré uzatvárajú povrch dreva a to buď mechanicky alebo chemicky.Prach a hrubé nečistoty odstráňte kartáčom alebo iným vhodným nástrojom. AplikáciaObsah nádoby dôkladne premiešajte a aplikujte za vhodného počasia na drevený podklad.Aplikujte rovnomerne na vlhký podklad štetcom, kartáčom alebo rozprašovačom.nechajte pôsobiť 15-30 minút.Po pôsobení odšeďovača je potrebné povrch dobre očistiť a opláchnuť čistou vodou.Optimálne je použitie vysokotlakových čističov, ktoré povrch súčasne čistia aj opláchnuIdentifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesi Klasifikácia podľa Nariadenia ES č. 1272/2008Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa CLP.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáBezpečnostné upozornenia: odpadáIná nebezpečnosťPBT:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako PBT.VPvB:Produkt podľa dostupných informácií nespĺňa kritéria ako vPvB.