METYLAN DIRECT - Lepidlo na tapety pre valčekovanie 200 g
11,51 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
METYLAN DIRECT - Lepidlo na tapety pre valčekovanie 200 g
11,51 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Lepidlo so syntetickou živicou a prísadou pre valčekovanie. Vhodné je pre tapetovanie všetkých netkaných textilných tapiet - s hladkou i hrubou rubovou stranou. Má vysokú odolnosť proti vlhkosti, ľahko sa pripravuje a nesteká pri nanášaní priamo na stenu.Lepidlo je po 3-5 minútach pripravené na použitie v homogénnej konzistencií.Je odolné voči vysokej teplote, vápnu a cementu.Príprava podkladuPodklad musí byť hladký, čistý a suchý.Zároveň musí vykazovať rovnomernú nasiakavosť, nosnosť a farebnú jednotnosť.steny dôkladne očistite a odstráňte prach.Staré tapety odstráňte pomocou Metylan odstraňovača tapiet.Podklady, napr. sadrokartónové dosky alebo staré omietky, ktoré vykazujú farebné rozdiely, odporúčame predbežne ošetriť pigmentovaným základným náterom (hlavne pri priesvitných netkaných textilných tapetách so svetlým podkladom).Príprava lepidla Obsah balenia vmiešajte do studenej vody podľa pomerovej tabuľky.Po 3-5 minútach premiešajte ešte raz.Metylan je tak pripravený na použitie.TapetovanieTapetovanie valčekom: Rozmiešané lepidlo sa roztieracím valčekom rovnomerne nanáša priamo na stenu. Netkaná textilná tapeta sa do nanesenej vrstvy lepidla priloží bez čakania na stenu.Tapetovacie zariadenie:Tapetovacie zariadenie je potrebné nastaviť v závislosti od požadovanej hrúbky nánosu lepidla. Rolku upnite, vložte pás tapety, prevlečte, odstrihnite a priložte na tapetu bez čakania na natretý podklad. Kvalitné netkané textilné tapety sa po prilepení Metylanom Direct, na vyššie opísané podklady, dajú opäť po zaschnutí odstrániť (stiahnuť za sucha).Čistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď očistite studenou vodou.Zvyšky lepidla opatrne zmyte špongiou a čistou vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Iná nebezpečnosťZabráňte tvorbe a usadzovaniu prachu - nebezpečenstvo explózie prachu.Nebezpečenstvo pošmyknutia v kombinácii s vodou.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

METYLAN NORMAL - Lepidlo na papierové tapety 125 g
7,05 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
METYLAN NORMAL - Lepidlo na papierové tapety 125 g
7,05 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Lepidlo na tapetovanie všetkých papierových tapiet s vysokou lepivosťou a vysokou odolnosťou proti vlhkosti. Má odolnosť voči kolísaniu teploty, proti vápnu aj cementu s dobrým zmočením zadnej strany tapety.Lepidlo sa ľahko mieša i nanáša.Príprava podkladuPodklad musí byť hladký, čistý, suchý, nasiakavý a nosný.Steny dôkladne vyčistite.Pôvodné tapety odstráňte Metylan odstraňovačom tapiet.Veľmi nasiakavé podklady predbežne natrite lepidlom Metylan Špeciál.Príprava lepidlaObsah balenia vmiešajte do studenej vody podľa pomeru.Po 2-3 minútach premiešajte ešte raz.Po cca 20 minútach riadne pretrepte.Metylan je tak pripravený na použitie.TapetovanieTapety rovnomerne natrite lepidlom, zložte a nechajte zmäkčiť.Následne tapetujte.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite studenou vodou.Zvyšky lepidla opatrne zmyte špongiou a čistou vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).Nasledujúce látky sú prítomné v koncentrácii >= 0,1% a spĺňajú kritériá pre PBT/vPvB alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):Táto zmes neobsahuje žiadne látky v koncentrácii ≥ koncentračný limit, ktoré sú vyhodnotené ako PBT, vPvB alebo ED.

ADHESIVE 380 WETROOM - Lepidlo na tapety do vlhkého prostredia 0,75 L
13,26 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
ADHESIVE 380 WETROOM - Lepidlo na tapety do vlhkého prostredia 0,75 L
13,26 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Transparentné lepidlo pre lepenie tapiet, filcov zo sklovitého vlákna a štruktúrovaných tapiet v interiéri.Vhodné je pre použitie do vlhkých priestorov ako sú kuchyne, kúpeľne či toalety.Výdatnosť:- 5 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.Trhliny a nerovnosti vyplňte a opravte vhodným tmelom.Nečistoty, špinu a mastnotu očistite pomocou prípravku Fluren 37.Lesklé povrchy zmatnite prebrúsením.AplikáciaLepidlo sa pred aplikáciou neriedi - je pripravené na použitie.Aplikujte ho štetcom alebo valčekom.Hrúbku nanesené lepidla prispôsobte podkladu a tapete.Pred nalepením tapety na stenu nechajte lepidlo krátko zaschnúť.Rozdiel v hrúbke vrstvy alebo nerovnomerná štruktúra môžu viesť k nerovnomernému povrchu.Nedostatočné množstvo lepidlo môže spôsobiť tvorbu bublín a slabú priľnavosť.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác umyte vodou.Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Tento produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické riziká.Bezpečnostné upozorneniaPrevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie: Nie je použiteľné.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.